Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název 134 EX 11710/13-962 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba
Podrobný popis 134 EX 11710/13-962 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba
Číslo jednací EX 11710/13-962
Zodpovídá Odbor majetkoprávní
Původce Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor Prošek Jiří, Dominikánská č. p. 13/8, 30100 Plzeň 1
Adresát Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor Prošek Jiří, Dominikánská č. p. 13/8, 30100 Plzeň 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 07.02.2024
Vyvěšeno do 07.03.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 07.02.2024 13:18:04
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do