Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokument
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO67302/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO62992/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO63463/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO63515/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO63565/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO63590/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO63606/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO64545/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO64554/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO64569/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO67276/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO64627/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO65227/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO65266/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO65344/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO65429/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO65552/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO67031/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO64613/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 23.05.2024 04.06.2024
Ostatní rozhodnutí o umístění stavby: SEK_Sobůlky_I.etapa SÚ67510/24/204 Stavební úřad Městský úřad Kyjov 22.05.2024 07.06.2024
Ostatní oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Novostavba krytého stání SÚ67410/24/404 Stavební úřad Městský úřad Kyjov 22.05.2024 07.06.2024
Ostatní Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion BABÍ LOM za rok 2023 FO68460/24/105 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 22.05.2024 12.06.2024
Ostatní Návrh závěrečného účtu DSO Mutěnka za rok 2023 FO68494/24/105 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 22.05.2024 19.06.2024
Ostatní Stanovení MÚP_Kyjov,Nádražní (parkoviště u SŠP) OM68469/24/290 Odbor majetkoprávní Městský úřad Kyjov 22.05.2024 07.06.2024
Ostatní informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu za účelem SÚ67879/24/265 Stavební úřad Městský úřad Kyjov 22.05.2024 31.05.2024
Ostatní VV Rozhodnutí o zbytku věci, věcné břemeno: omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene k po SÚ29138/24/109 Stavební úřad Městský úřad Kyjov 22.05.2024 07.06.2024
Ostatní Stanovení - úpravy DZ - opatření obecné povahy: Moravany u Kyjova, rozš. NN Talaš, K4/42 OSDŽA67393/24/348 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 22.05.2024 07.06.2024
Ostatní Stanovení - úpravy DZ - opatření obecné povahy: Skoronice oprava MK OSDŽA67461/24/348 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 22.05.2024 07.06.2024
Ostatní oznameni prodl platnosti: Odkanalizování obce Nenkovice OŽPÚP67110/24/380 Odbor životního prostředí a územního plánování Městský úřad Kyjov 22.05.2024 07.06.2024
Ostatní Stanovení - přechodné DZ - opatření obecné povahy: Šardice, Klínek, přel. k NN, Obec OSDŽA68133/24/435 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 22.05.2024 07.06.2024
Ostatní Stanovení - přechodné DZ - opatření obecné povahy: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DSO ČOV SYROVÍNKA OSDŽA67293/24/435 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 21.05.2024 06.06.2024
Ostatní přechodné stanovení DZ-opatření obecné povahy: "Kelčany - realizace optického kabelu"MM OSDŽA66999/24/435 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 21.05.2024 06.06.2024
Ostatní Volební dokumentace OSDŽA62773/24/326 Odbor správních, dopravních a živnostenských agend Městský úřad Kyjov 21.05.2024 10.06.2024
Ostatní usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí: KYJOV - chodník a BUS zastávka ul. Nětčická OSDŽA60280/24/348 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 20.05.2024 05.06.2024
Ostatní Stanovení - úpravy DZ - opatření obecné povahy: Revitalizace technických instalací v mateřské školce OSDŽA60136/24/348 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 20.05.2024 05.06.2024
Ostatní oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Oprava účelové komunikace u ulice Hrubá strana ve Ždá OSDŽA63137/24/348 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 20.05.2024 05.06.2024
Ostatní 203 Ex 04346/24 Usnesení o oznámení DR 0090#0126175115 Kancelář tajemníka Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2 17.05.2024 24.06.2024
Ostatní žádost o zveřejnění návrhu OOP pajasan žláznatý JMK 72319/2024 Kancelář tajemníka Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č. p. 449/3, 60200 Brno 2 17.05.2024 03.06.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO60543/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO58381/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO58434/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO60585/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO60574/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO60566/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO60528/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO60491/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO60299/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO59274/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO59361/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO58484/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO59358/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO59355/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO59302/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO59284/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO59245/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO59218/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO59983/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 16.05.2024 28.05.2024
Ostatní 097EX 5057/06-361 Draž. vyhl. 097EX 5057/06-361 Odbor majetkoprávní Urban Karel, JUDr. - soudní exekutor Urban Karel, Minská č. p. 3193/54, 61600 Brno 16 15.05.2024 04.07.2024
Ostatní Návrh závěrečného účtu DSO Severovýchod za rok 2023 FO63327/24/105 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 15.05.2024 12.06.2024
Ostatní Oznámení o zah.řízení + výzva na námitky_stanovení MÚP Riegrova,parkoviště (podzemní kontejnery) OM63523/24/290 Odbor majetkoprávní Městský úřad Kyjov 15.05.2024 31.05.2024
Ostatní žádost o stanovení přeschodné úpravy prozovu - KYjov, l.ú. 67843 parc. MK č. 77c OM62051/24/290 Odbor majetkoprávní Městský úřad Kyjov 14.05.2024 20.05.2024
Ostatní Oznámení o zrušení plánované odstávky Kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 14.05.2024 21.05.2024
Ostatní Návrh závěrečného účtu za rok 2023 PÚ61917/24/475 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 14.05.2024 14.06.2024
Ostatní zveřejnění záměru č. 48/2024 pacht pozemků Bohuslavice, Nětčice OM61869/24/143 Odbor majetkoprávní Městský úřad Kyjov 14.05.2024 10.06.2024
Ostatní záměr města č. 49/2024 směna pozemků Bohuslavice OM61884/24/143 Odbor majetkoprávní Městský úřad Kyjov 14.05.2024 30.05.2024
Ostatní Stanovení - úpravy DZ - opatření obecné povahy: Sraz Kostelců OSDŽA59157/24/348 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 13.05.2024 29.05.2024
Ostatní žádost o stanovení místní úpravy provozu - č. 39c v ul. sídl. Zahradní a č. 40c v ul. Sídl. Za stadi OM59949/24/290 Odbor majetkoprávní Městský úřad Kyjov 13.05.2024 29.05.2024
Ostatní Stanovení MÚP_Sídl. Za Stadionem(p.č. 920/4)_zrušení IZ8a+IZ8b OM59968/24/290 Odbor majetkoprávní Městský úřad Kyjov 13.05.2024 29.05.2024
Ostatní žádost o stanovení přechodné úpravy provozu -24.5.-26.5.24 OM58400/24/290 Odbor majetkoprávní Městský úřad Kyjov 09.05.2024 15.05.2024
Ostatní rozhodnutí o umístění stavby: FTTH INTERNEXT 2000, Kyjov, 2022 SÚ55170/24/265 Stavební úřad Městský úřad Kyjov 09.05.2024 27.05.2024
Ostatní Stanovení - úpravy DZ - opatření obecné povahy: Kostelec, obnova NN OSDŽA56185/24/348 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 09.05.2024 25.05.2024
Ostatní Stanovení - úpravy DZ - opatření obecné povahy: Havarijní oprava plynu OSDŽA56491/24/348 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 09.05.2024 25.05.2024
Ostatní Stanovení - úpravy DZ - opatření obecné povahy: Putování za vínem OSDŽA56437/24/348 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 09.05.2024 25.05.2024
Ostatní Výběrové řízení - Referent/ka speciálního (dopravního) stavebního úřadu PÚ57484/24/502 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 07.05.2024 25.05.2024
Ostatní Výběrové řízení - Strážník městské policie PÚ57332/24/502 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 07.05.2024 01.06.2024
Ostatní Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 07.05.2024 25.05.2024
Ostatní Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 07.05.2024 28.05.2024
Ostatní Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 07.05.2024 28.05.2024
Ostatní Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 07.05.2024 29.05.2024
Ostatní Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 07.05.2024 28.05.2024
Ostatní Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 07.05.2024 25.05.2024
Ostatní oznámení o zahájení řízení - stanoviska: REKO MS Kyjov - Karla Čapka SÚ54426/24/265 Stavební úřad Městský úřad Kyjov 06.05.2024 22.05.2024
Ostatní Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 03.05.2024 23.05.2024
Ostatní Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 03.05.2024 23.05.2024
Ostatní Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 03.05.2024 21.05.2024
Ostatní Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 03.05.2024 21.05.2024
Ostatní Návrh stanovení DZ-opatření obecné povahy: úprava trvalého dopravního značení v obci Šardice OSDŽA53016/24/435 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 30.04.2024 31.05.2024
Ostatní Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou 2009199/24/3000-11530-705400 Kancelář tajemníka Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody č. p. 98/4, 60200 Brno 2 30.04.2024 31.05.2024
Ostatní Volební dokumentace OSDŽA45193/24/326 Odbor správních, dopravních a živnostenských agend Městský úřad Kyjov 26.04.2024 20.05.2024
Ostatní Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti Kancelář tajemníka Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Hodonín, Purkyňova 2933/2, PSČ 69511, Hodonín, Purkyňova 2933/2, PSČ 69511 26.04.2024 27.05.2024
Ostatní Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, 17.5.2024 od 7:45 - 10:30 Kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 24.04.2024 18.05.2024
Ostatní Výzva k vyzvednutí zásilky - Benešová Denisa, vyvěšeno od 19.4.2024 PÚ49546/24/475 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 22.04.2024 30.04.2024
Ostatní Výzva k vyzvednutí zásilky - Benešová Taťána, vyvěšeno od 19.4.2024 PÚ49538/24/475 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 22.04.2024 30.04.2024
Ostatní Výzva k vyzvednutí zásilky - Bilíček Miroslav, vyvěšeno od 19.4.2024 PÚ49525/24/475 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 22.04.2024 30.04.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO45530/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 19.04.2024 30.04.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO45519/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 19.04.2024 30.04.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO44627/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 19.04.2024 30.04.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO44458/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 19.04.2024 30.04.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO45502/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 19.04.2024 30.04.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO44349/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 19.04.2024 30.04.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO43878/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 19.04.2024 30.04.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO44416/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 19.04.2024 30.04.2024
Ostatní TKO - výzva k vyzvednutí FO44293/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 19.04.2024 30.04.2024
Ostatní oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): KYJOV - chodník a BUS zastávka ul. Nětčická OSDŽA46547/24/348 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 15.04.2024 01.05.2024
Ostatní Oznámení o rozšíření obvodu v řízení o KoPÚ v k. ú. Nětčice u Kyjova SPU 133948/2024Se Kancelář tajemníka Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3 15.04.2024 01.05.2024
Ostatní Stanovení - úpravy DZ - opatření obecné povahy: MMČR Juniorů v motokrosu OSDŽA45805/24/348 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 15.04.2024 01.05.2024
Ostatní Stanovení - úpravy DZ - opatření obecné povahy: Kostelec, obnova NN OSDŽA44230/24/348 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 15.04.2024 01.05.2024
Ostatní Stanovení - úpravy DZ - opatření obecné povahy: DIO - II/431 Kloboučky 431-009 OSDŽA44425/24/348 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 15.04.2024 01.05.2024
Ostatní Stanovení - úpravy DZ - opatření obecné povahy: Chodník podél sil. III/42211 OSDŽA45863/24/348 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 15.04.2024 01.05.2024
Ostatní Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou 1569640/24/3000-11530-705400 Kancelář tajemníka Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno PSČ 602 00, náměstí Svobody 98/4, Brno PSČ 602 00 15.04.2024 15.05.2024
Ostatní Rozhodnutí o zařazení PK Pod Kohoutkem-Svatoborská, Kyjov do kat. místních komunikací OM46679/24/290 Odbor majetkoprávní Městský úřad Kyjov 15.04.2024 01.05.2024
Ostatní Stanovení - DZ - opatření obecné povahy: Bzenec - prodloužení cyklostezky na Přívoze OSDŽA42875/24/435 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 12.04.2024 29.04.2024
Ostatní rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: KOSTELEC - chodník ul. Moštěnská OSDŽA43879/24/435 Oddělení dopravních agend Městský úřad Kyjov 12.04.2024 29.04.2024
Nabídka zaměstnání Nabídka zaměstnání - Řidič motorových vozidel/údržbář PÚ45486/24/502 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 11.04.2024 30.04.2024
Ostatní rozhodnutí o umístění stavby: "Kyjov, Severní, rozš. NN, COMPLETE Develop" SÚ44104/24/243 Stavební úřad Městský úřad Kyjov 11.04.2024 29.04.2024
Ostatní Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízení Odbor majetkoprávní Automat pro Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků (Ministerstvo vnitra), náměstí Hrdinů č. p. 1634/3, 14000 Praha 4 10.04.2024 26.04.2024
Ostatní Ceník za stání vozidel a ceny parkovacích karet OM43609/24/164 Odbor majetkoprávní Městský úřad Kyjov 10.04.2024 26.04.2024
Ostatní Výběrové řízení - Referent/ka speciálního (dopravního) stavebního úřadu PÚ44452/24/502 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 10.04.2024 27.04.2024
Ostatní Záměr města č. 46/2024 - výpůjčka přístřešku pro sportovní klub OM44248/24/143 Odbor majetkoprávní Městský úřad Kyjov 10.04.2024 26.04.2024
Ostatní Oznámení o zah.říz.+výzva_MÚP Sídl. Za Stadionem (zrušení IZ8a+b) OM43356/24/290 Odbor majetkoprávní Městský úřad Kyjov 08.04.2024 24.04.2024
Ostatní Oznámení o zah.říz.+výzva_MÚP Sídl. Zahradní (zóna pl.stání), Kyjov OM43309/24/290 Odbor majetkoprávní Městský úřad Kyjov 08.04.2024 24.04.2024
Ostatní Výběrové řízení - Strážník městské policie PÚ43290/24/502 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 08.04.2024 01.05.2024
Ostatní Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Kancelář tajemníka EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 14.03.2024 24.04.2024
Oznámení o uložení písemností TKO - písemnosti, oznámení FO1147/24/381 Odbor finanční Městský úřad Kyjov 04.01.2024 04.01.2026
Ostatní Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů (vyvěšeno od 8.6.2022) PÚ145924/23/475 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 21.12.2023 31.12.2099
Ostatní Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - DSO Mutěnka ( vyvěšeno od 20.3.2017 ) PÚ145890/23/475 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 21.12.2023 31.12.2099
Ostatní Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - Mikroregion Babí Lom ( vyvěšono od 11.8.2017 ) PÚ145886/23/475 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 21.12.2023 31.12.2099
Ostatní Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - DSO SEverovýchod (vyvěšeno od 4.7.2022) PÚ145882/23/475 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 21.12.2023 31.12.2099
Ostatní Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemku v k.ú. Nětčice u Kyjova ( vyvěšeno od 13.4.2022) PÚ146437/23/475 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 21.12.2023 31.12.2028
Ostatní Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. Nětčice u Kyjoa - doplnění ( vyvěšeno od 18.1.2023) PÚ146448/23/475 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 21.12.2023 31.12.2028
Ostatní Informace o zájmu SPÚ odk. poz. v k.ú. Boršov u Kyjova a Boh. u Kyjova ( vyvěšeno od 29.11.2023) PÚ145719/23/475 Kancelář tajemníka Městský úřad Kyjov 19.12.2023 29.05.2024