Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Oznámení stanovení DZ-opatření obecné povahy: Doplnění trvalého dopravního značení
Podrobný popis
Číslo jednací OSDŽA10073/24/348
Zodpovídá Oddělení dopravních agend
Původce Městský úřad Kyjov
Adresát Městský úřad Kyjov Kancelář tajemníka-úřední deska, Masarykovo nám. č. p. 30/1, 69701 Kyjov 1
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 02.02.2024 11:00:18
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do