Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název návrh - doručení veřejnou vyhláškou: Změna č.1 územního plánu obce Archlebov
Podrobný popis
Číslo jednací OŽPÚP8596/24/127
Zodpovídá Odbor životního prostředí a územního plánování
Původce Městský úřad Kyjov
Adresát Městský úřad Kyjov podatelna, Masarykovo náměstí č. p. 30/1, 69701 Kyjov 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 30.01.2024
Vyvěšeno do 12.03.2024
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 30.01.2024 08:40:56
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do