Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 203 Ex 32630/21 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
Podrobný popis 203 Ex 32630/21 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
Číslo jednací 0090#0122900243
Zodpovídá Odbor majetkoprávní
Původce Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Adresát Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 24.01.2024
Vyvěšeno do 14.03.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 24.01.2024 07:42:50
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do