Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Výroční zprávy
Název Výroční zpráva poskytnutých informací za rok 2023
Podrobný popis
Číslo jednací PÚ6667/24/285
Zodpovídá Kancelář tajemníka
Původce Městský úřad Kyjov
Adresát Městský úřad Kyjov, Kancelář tajemníka, Masarykovo nám. č.p. 30/1, 69701 Kyjov 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 19.01.2024
Vyvěšeno do 29.02.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 19.01.2024 09:54:34
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do