Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název EX 27/22-104 DRAZ_VYHLNV
Podrobný popis EX 27/22-104 DRAZ_VYHLNV
Číslo jednací EX 27/22-104
Zodpovídá Odbor majetkoprávní
Původce Brančík Kamil, Mgr. - soudní exekutor Brančík Kamil, Sadová č. p. 3887/15, 69501 Hodonín 1
Adresát Brančík Kamil, Mgr. - soudní exekutor Brančík Kamil, Sadová č. p. 3887/15, 69501 Hodonín 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.01.2024
Vyvěšeno do 16.02.2024
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.01.2024 16:01:23
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do