Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název 159 EX 00902/21-427 Dražební vyhláška
Podrobný popis 159 EX 00902/21-427 Dražební vyhláška
Číslo jednací 159 EX 00902/21-427
Zodpovídá Odbor majetkoprávní
Původce Krejsta Jan, Mgr. - soudní exekutor Krejsta Jan, Pražákova č. p. 1024, 63900 Brno 39
Adresát Krejsta Jan, Mgr. - soudní exekutor Krejsta Jan, Pražákova č. p. 1024, 63900 Brno 39
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 10.01.2024
Vyvěšeno do 28.02.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 10.01.2024 13:42:29
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do