Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název 120 EX 11534/17-286-EPN,323-Dražební vyhláška
Podrobný popis 120 EX 11534/17-286-EPN,323-Dražební vyhláška
Číslo jednací
Zodpovídá Odbor majetkoprávní
Původce Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č. p. 836, 33901 Klatovy 1
Adresát Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor Mika Dalimil, Za Beránkem č. p. 836, 33901 Klatovy 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 02.01.2024
Vyvěšeno do 28.02.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 02.01.2024 13:48:44
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do