Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. Nětčice u Kyjoa - doplnění ( vyvěšeno od 18.1.2023)
Podrobný popis
Číslo jednací PÚ146448/23/475
Zodpovídá Kancelář tajemníka
Původce Městský úřad Kyjov
Adresát Státní pozemkový úřad, Bratislavská 1/6, Hodonín, 69601 Rohatec
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 21.12.2023
Vyvěšeno do 31.12.2028
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 21.12.2023 08:43:02
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do