Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemku v k.ú. Nětčice u Kyjova ( vyvěšeno od 13.4.2022)
Podrobný popis
Číslo jednací PÚ146437/23/475
Zodpovídá Kancelář tajemníka
Původce Městský úřad Kyjov
Adresát Státní pozemkový úřad, Bratislavská 1/6, 69501 Hodonín 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 21.12.2023
Vyvěšeno do 31.12.2028
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 21.12.2023 08:36:08
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do