Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Informace o zájmu SPÚ odk. poz. v k.ú. Boršov u Kyjova a Boh. u Kyjova ( vyvěšeno od 29.11.2023)
Podrobný popis Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Boršov u Kyjova a Bohuslavice u Kyjova z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisu (zveřejněno na ÚD MěÚ Kyjov od 29.11.2023)
Číslo jednací PÚ145719/23/475
Zodpovídá Kancelář tajemníka
Původce Městský úřad Kyjov
Adresát Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 19.12.2023
Vyvěšeno do 29.05.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 19.12.2023 08:46:20
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do