Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Usnesení - Libor Poštolka
Podrobný popis
Číslo jednací PÚ144475/23/475
Zodpovídá Kancelář tajemníka
Původce Městský úřad Kyjov
Adresát Soudní exekutor Blažková Alena, Lesnická č. p. 5/784, 61300 Brno 13
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.12.2023
Vyvěšeno do 07.03.2024
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.12.2023 08:20:07
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do